vavra.se

Skog

Vår skogsmark utgörs av dalgångar mellan höga bohusberg. Skogenbestår av små planteringar av gran och tall med mycket naturlig björk, ek och bok emellan.

– Vi säljer rotposter av timmer och massaved!
– Torr färdighuggen ved. 
– Torr, färdig flis, 30 eller 60 mm såll.
– Stamved för egen vedtillverkning.
– Ved på rot att hugga själv!
– Hugg din egen julgran!


Webbdesign av Mediaverket