vavra.se

Beställ

– Vi säljer rotposter av timmer och massaved!
– Torr färdighuggen ved.
– Torr, färdig flis, 30 eller 60 mm såll.
– Stamved för egen vedtillverkning.
– Ved på rot att hugga själv!
– Hugg din egen julgran! Självplocka mossa och pyntegrönt!  Säg till innan för anvisning av plats!!

Kontaktuppgifter hittar du nedan.  


Webbdesign av Mediaverket